پرسلان

پرسلان ها، نسل سوم کاشی های کف، دیوار و نمای ساختمان هستند که از مواد مخصوص در شرایط پخت ویژه با بدنه سفید، متراکم و کاملاً یکنواخت و با آخرین تکنولوژی روز صنعت کاشی و سرامیک تولید می شوند.